Elenoir de Henry, madam

Sylvains handlingskraftiga och bastanta fru.

Description:

Hustru till Hercule Gaston’s gode vän friherre Sylvain de Henry. Kan bl.a. sårvård och sjukvård.

Bio:

Träffade första gången RP:na när hon 1737 försökte behandla den allvarliga knivskada Gerard D´Estaing au Rochembeau ådragit sig i magen. Slutade dock med att Gerard fick uppsöka byns flottige barberare, som genom ett mirakel och hårt hantverk, lyckades sy ihop sårskadan och stoppa blödningen.

Elenoir de Henry, madam

G The Beginning Maddji