Jami Palondie, omvänd ockultist

Description:

En ökänd ockultist som ”bytt sida” och nu agiterar mot mysticism och extraordinära färdigheter, och agiterar för en våldsam uppgörelse med dessa ”satansdyrkare”.

Signalement:
En lång man med långt, stripigt, grått hår och hög svart cylinderhatt. Små, svarta ögon och en stor, spetsig näsa. Läpparna är spruckna och de gula tänderna spretar år alla håll. Han är klädd i slitna, ålderdomliga adelskläder, med en lång grå mantel. Ses gärna med sin käpp med knopp formad som en örn. Han viftar med den hotfullt när han agiterar eller är arg.

Bio:

RP:na mötte honom i greve Gastons by Ardonaís, där han höll ett aggresivt torgmöte som hetsade mot greven. Talade om djävulsdyrkare på slottet, och att byborna borde passa sig så att deras barn inte kodnappas av blodtörstiga kreatur.

Jami Palondie, omvänd ockultist

G The Beginning Maddji