Sylvain de Henry

Description:

Adelsman ur nyfrälset. 64 år. En av Hector Gastons närmsta män och ledande Väktare. Historiker med antika civilisationer som specialité, och ämbetsman i Paris. Var i sin ungdom lite av äventyrare, känd som våghalsig ryttare och ypperlig pistolskytt. Blev adlad för sina tjänster åt den franska vetenskapsakademin.
Smal, äldre herre, extremt rynkig. 160 lång. Klädd i dyra men ålderdomliga adelskläder, knäbyxor, putsade skor, kappa. Gillar akademiska diskussioner, ogillar hetsiga män.
Lätt flintlåspistol och promenadkäpp.

Bio:

Sylvain de Henry

G The Beginning Maddji