Arketyper

En arketyp utgör ett ramverk av färdigheter för en viss typ av yrke. En rollperson i Götterdämmerung skiljer sig från de vanliga människorna på så sätt att de på ett eller annat sätt blivit indragna i konspirationer, hemliga sällskap, gåtor och mysterier, och inte minst kommit i kontakt med skymningsvärlden.
En rollperson som vill leva ett helt vanligt liv och utöva ett helt vanligt yrke kommer att ha svårt att klara av det omtumlande livet i jakten på svaren. Rollpersonerna avviker helt enkelt från den genomsnittlige människan, och det är just anledningen till att dom är rollpersoner och inte SLP:are. Därför används arketyper snarare än specificerade yrken när man slår fram en RP. Rollpersonen kan därefter utifrån sina färdigheter ta olika yrken efter eget behag. Varje arketyp har vissa färdigheter som kostar mindre när RP:n skapas. Arketypen ger också RP:n grunden till dess livsstil, intressen och bakgrund (uppväxt). Efter att RP:n är skapad, så upphör arketypen att betyda något för spelet.

Ogärningsman
Tjuvar, rövare, bedragare – alla har de en sak gemensamt; de har inte accepterat sitt lott i livet med hårt, hederligt arbete; utan lever på det som andra jobbat ihop.
Ex) tjuv, förfalskare, torped, smugglare, mördare
Färdigheter: Transport(Köra vagn), Motorik, Djur & Natur, Världsvana, Tjuvfärdigheter, Observation, Vapen & Strid, Drogkunskap, 2 valfria
Social klass: Borgare eller mindre


Vetenskapsman
Naturforskare som samlar in och klassificerar tusentals djur och växter, geologer som kartlägger jordskorpan, kemister som försöker förklara fenomenet eld, luftens natur och vattnets komposition. Med svavellever, arseniksmör och glaubersalt som främsta vapen är vetenskapsmännen på frammarsch. De motarbetas ständigt av kyrkan som fortfarande ser vetenskapen som ett hot mot det gudomliga och kyrkans monopol på världsbild, särskilt de som ägnar sig åt alkemi, animal magnetism och andra obskyra idéer.
Ex) Naturforskare, medikus, filosof
Färdigheter: Samhällslära, Humaniora, Symbolism, Läkarvetenskap, Språk, Naturfilosofi, 3 valfria
Social klass: Överklass, Adelsman


Yrkesman
Yrkesmannen lever på att tillverka, färdigställa och förädla produkter, eller utföra praktiska tjänster. De traditionella hantverken är organiserade i gillen som avundsjukt försvarar sina rättigheter och privilegier i varje stad och köping. Även ute på landsbygden måste man få överhetens tillstånd för att praktisera sitt förvärv (dessa hantverkare kallades gärningsmän). De allra flesta yrkesmän förättar oförtutet sitt dagliga förvärv tills ålderdomen, men framgångsrika yrkesmän har lyckats rationalisera sin produktion med tekniska hjälpmedel, eller genom investerares försorg startat mindre manufakturer.
Ex) smed, skräddare, hattmakare, juvelerare
Färdigheter: Transport, Världsvana(Verksamhet), Observation, Vapen & Strid, 1 valfri
Social klass: Borgare eller mindre


Underhållare
Underhållaren tjänar sitt uppehälle på att göra andra lyckliga, om det så är via skratt, förundran, beundran eller via köttets lustar. De samlas i hovsalar och på aristokratins fester, likväl som på stadens torg, nöjessalonger och glädjehus. De som reser med cirkus uppträder ofta i tält utanför staden. Andra underhållare kan ta sig långt in i maktens korridorer som spioner eller bärare av hemlig information.
Ex) trivselkonstnär, gycklare, musiker, mätress, djurtämjare, cirkusartist, kurtisan
Färdigheter: Transport, Kommunikation, Motorik, Djur & Natur(Djurträning), Världsvana, Underhållning, Dans, Tjuvfärdigheter, Observation(Iakttagelse), Konst, 1 valfri
Social klass: Borgare el.mindre


Affärsman
Står inte och kränger mirakeldrycker i gathörnen, utan arbetar mer seriöst med affärer åt sig själv eller andra ägare. Skickliga affärsmän knyter kontakter och utnyttjar dne revolution inom manufaktur som har skett sista decennierna. De har en bra utbildning, kan räkna och förhandla, och lever gott på sina affärer. De är oftas baserade i städerna, men beger sig ofta ut på resor till andra länder eller ut på landbygden för att göra uppköp av varor de sedan säljer dyrare i ett annat område. Det är vanligt att affärsmän förhandlar till sig kontrakt genom att bli underleverantörer till krigsmakten, hovet eller andra samhällsinstanser.
Ex) Handelsresande, Advokat, näringsidkare, fabrikör, börsmäklare, rådgivare
Färdigheter: Nautik, Transport, Kommunikation, Världsvana, Samhällslära, Humaniora, 1 valfri Språk
Social klass: Borgare, Överklass, Adelsman


Kombattant
En person som gjort strid, krig, våld och spänning till sitt levebröd. Soldat eller officer, kanske en duellant som reser riket runt efter likasinnade för ära och ryktbarhet.
Ex) Militär, Legosoldat, vakt, pirat, stråtrövare, duellant
Färdigheter: Militära, Nautik, Transport, Motorik, Djur & Natur, Världsvana, Observation(Iakt.), Vapen & Strid, 1 valfri
Social klass: Alla


Vagabond
Det finns människor som drivits från hus och hem av olika skäl, skeppsbrutna som som får vandra hem genom Europa. Det finns även de som aldrig haft någon fast plats att rota sig i, hemlösa och tattare. De finns även de som beslutat sig för att söka äventyret och utforska världen, bege sig ut i Europa för att upptäcka nya länder och nya människor. De drar alla fram genom stad och landsbygd, och lever på allmosor eller på de tillfälliga arbeten de kan få tag i. Så fort de tjänat sig en slant drar de vidare. Vagabonder värderar alla friheten högst, och många vantrivs oerhört om de stannar för länge på någon plats. Lösdriveri är dock straffbart i många städer, och ses med misstänksamhet bland “hederligt” folk. De står lägst i rang av alla samhällets grupper.
Ex) luffare, diversearbetare
Färdigheter: Transport, Kommunikation, Motorik, Djur & Natur, Världsvana, Underhållning( Instrument, Sång, Trolleri), Tjuvfärdigheter, Språk( Talspråk), 5 valfria färdigheter
Social klass: Alla


Ockultist
Alla de som utforskar, verkar eller lever på gränsen till skymningsvärlden och det okända. De som vägleder andra personer i det mystiska och oförklariga. Ex)Siare (astrolog,tarot,numerolog), ritualist, alkemist, sektledare, fritänkare
Färdigheter: Kommunikation, Världsvana, Religion, Humaniora, Ockultism, Symbolism, 2 valfria
Social klass: Alla


Präst
Prästvigd eller teologiskt skolad person inom någon av de kristna kyrkorna. En rollperson som spelar kristen präst har accepterat att det finns andra krafter än Gud som styr och påverkar människan, men kan ha helt egna kristna tolkningar till det som sker i skymningslandet. En RP behöver inte vara praktiserande, kan vara förtappad (avhoppad) präst eller skenhelig (valt yrket som karriär). Oavsett så har kyrkans män fortfarande ett stort inflytande, och åtnjuter respekt och vördnad. Även bland vetenskapsmän, “upplysta”, så möts präster med aktning och okränkbarhet främst tack vare deras position i samhället. I kraft av deras ämbete är det svårt att ifrågasätta deras ord och ärbarhet, vilket givetvis utnyttjas av de som vill.
Ex) Kyrkliga ämbeten
Färdigheter: Kommunikation, Samhällslära, Religion, Humaniora, Samhällssymbolism, Språk
Social klass: Överklass, Adelsman

Ämbetsman
För att bli ämbetsman behöver man inte vara något snille, men man måste ha kunskaper. Av de 150 högsta kungliga ämbetsmännen i Frankrike har nästan alla börjat sina karriärer som statssekreterare vid den kungliga administrationen. Ämbetsmännen lär sig de komplicerade regler och lagar efter hur statsapparaten fungerar, och i många länder har ämbetsmännen mer makt än både adel och kungahus.
Ex)Sekreterare, administratör, skatteindrivare, domare, politiker
Färdigheter: Språk, Konst, Dans, Samhällssymbolism, Samhällslära, Världsvana(Etikett), Kommunikation, 1 valfri
Social klass: Överklass, Adelsman

Aristokrat
Aristokrati är de starkas välde, herrevälde, adel; de högre, ibland även rikare och ibland mäktigare klasserna av en befolkning. Exempel på aristokratgrupper kan vara adel, prelater, magnater, jordadel, vetenskapsmän, författare, statsmän. Dvs inflytelserika grupper i det samhälle man lever. I Frankrike är aristokrater personer ur överklassen (adel, präst och högborgare) som lever på sina fäders samlade förmögenhet. De flamsar mest runt på fina bjudningar, håller fester, har flådiga picknicks och umgås med andra aristokrater. Framförallt är dom medvetna om sin sociala ställning, och undviker att privat umgås med lägre sociala klasser. Kvinnor som är aristokrater är hovdamer på de 100-tals slotten, eller socitetsdamer som håller eller besöker salonger.
Färdigheter: Militära, Transport, Kommunikation, Världsvana(Etikett), Samhällslära, Humaniora, Samhällssymbolism, Instrument, Dans, Konst, 1H-eldvapen, Smala klingor, 1 valfri
Social klass: Adelsman

Arketyper

G The Beginning Maddji