Erfarenhet

Färdighetshöjningar får man om man skramlar ihop tillräckligt många erfarenhetspoäng.
Det är svårare att höja sitt FV ju högre FV man redan har.
Man kan istället för att placera sina fria ERP köpa fördjupningar till sina färdigheter. Dessa kostar 5 ERP/st. Man kan max köpa 1 fördjupning/äventyr i en färdighet, och högst 2 fördjupningar sammanlagt.

Fördjupning
Kostar 5 FV
En fördjuping i en färdighet åt gången.

Höja färdigheter
FV….... ERP
1-29….. 1
30-49…. 2
50-69…. 3
70+...... 4

Talang för färdigheten förbättrar möjligheten att gå upp.
Klara Baschans% på T100 ger +3 FV istället för +1
Mentor i färdigheten: +5%
Grundegenskap 17 (som ingår i färdighet): +2%
Grundegenskap 18+ (som ingår i färdighet): +5%
Extrem talang (i grundegenskap som ingår i färdighet) +5%

Placera ERP poäng
Max [Lika många + 1] som man fått genom naturlig erfarenhet.
Ex) Enrique har fått 1 ERP på 2H-eldvapen. Han får då sätta 2 (1+1) ytterligare ERP på färdigheten av sina fria ERP.

Träning
1 månad ger 1 ERP. Talangen Läshuvud halverar tiden för vissa färdigheter.
Anlitar man en privatlärare så ger det 2 ERP, förutsatt att läraren har dubbelt så hög FV i färdigheten som sin elev. Höjning av FV med GE-slag enligt ovan. Tränings ERP kan kompletteras med fria ERP enligt ovan.

Särskild litteratur
Vissa ovanliga böcker kan ge ERP åt en person som studerar den. Detta anges specifikt per bok. På boken anges minsta/högsta FV i färdigheten, ERP/månad, antal månader. En bok kan t.ex vid heltidsstudie ge en person med (FV 1-29) +T6 Erfarenhetspoäng/månad upp till 3 månader. Lyckat fädighetsslag för Läsa/Skriva ger ytterligare +25% ERP. Dessa ERP hanteras på samma sätt som för träning (se ovan).
Ex)
“Sanctum Spiritus”
FV: min 10, max 40
ERP: T6+1 i 2 månader

Lära sig Nya färdigheter
Naturlig färdighet:
Inga begränsningar, ingen lärare. Kan börja träna själv.

Lärdomsfärdighet:
Heltidsstudie. Mentor, lärare eller tillgång till Bibliotek
Efter 3 månader blir Novis = 1 FV + halv baschans.
Efter 6 månader får full baschans.
Halvtidsstudie = 6 månader blir Novis.
Efter 12 månader = baschans.
Läshuvud halverar tiden.

Erfarenhet

G The Beginning Maddji