Färdigheter

Baschans, Färdighetsvärde (FV), Chans att lyckas (CL)

Hur bra man är på en Färdighet består utav Baschans + Färdighetsvärde = Chans att lyckas.
För att lyckas med en färdighet ska man klara att slå under sin modifierade Chans att lyckas med T100.

Varje färdighet har ett basvärde som visar RP:ns naturliga fallenhet för färdigheten, baserat på grundegenskaper. Då grundegenskaper förändras, pga ålder eller skador, så ändras även Baschansen.
Färdighetsvärdet är RP:ns införskaffade kunskap i färdigheten. Den ändras normalt sett bara då RP:n ökar sitt FV med erfarenhetspoäng.

För naturliga färdigheter (N) så har en RP baschansen på färdigheten från början. För alla andra färdigheter måste man ha Färdighetsvärde i färdigheten för att få någon Chans att Lyckas.
När man slår fram en rollperson så köper man en färdighet för 5 bakgrundspoäng. RP:n får då FV5 i färdigheten.

Ex) En rollperson har INT 12, PER 14. På färdigheten artilleri har han 0 FV. Det betyder att hans CL (Chans att lyckas) är 0%. Han köper färdigheten för 5 BP, och får FV = 5 i färdigheten, och får då tillgodoräkna sig Baschansen – (INT+PER)/2 = 13. Hans Chans att Lyckas (CL) blir då Baschans + FV, i detta fall: 13 + 5 = 18%.

Ex2) En RP har STY 14, SMI 13. På färdigheten Slagsmål har han 0 FV. Hans CL är då (STY+SMI=) 27% eftersom Slagsmål är en Naturlig färdighet.

Vilka färdigheter kan RP:n ha från början?

Rollpersonen har tillgång till färdigheter baserat på Social Klass, Arketyp och ev. Bakgrundshistoria. Beroende på social klass så får RP:n färdighetsvärde (FV) i vissa färdigheter från början – dessa står listade efter “Start”.

Social Klass

Löskefolk:
Tillgängliga: Bågvapen(alla), Hoppa/Klättra, Kasta, Tjuvfärdigheter(alla), Undre Världen, Spel & Dobbel, Närstrid(alla), Övertala, Iaktttagels, Slagsmål
Start: Slagsmål(FV 5), Tala hemspråk: -10

Underklass:
Tillgängliga: Köra vagn, Övertala, Köpslå, Undre världen, Spel & Dobbel, Verksamhet, Slagsmål
Start: inga, Tala hemspråk: +-0

Bönder:
Tillgängliga: Hemspråk(Tala, L/S), Transport(alla), Hoppa/Klättra, Kasta, Djurträning, Bildning, Iaktttagelse, Vapen & Strid(1 valfri), Bildning, Verksamhet, Slagsmål
Start: Valfri vapenkategori(FV 5), Tala hemspråk: +5

Borgare:
Tillgängliga: Språk(alla), Kommunikation(alla), Samhällslära(alla), Transport(alla), Bildning, Verksamhet.
Start: Verksamhet(FV 5), Tala hemspråk: +15

Överklass:
Tillgängliga: Transport(alla), Dans(alla), Språk(alla), Konst(alla), Kommunikation(alla), Samhällslära(alla), Talspråk, Etikett.
Start: Läsa/Skriva(FV 5), Valfri samhällslära(FV 5), Tala hemspråk: +30

Adlig/Högadlig:
Tillgängliga: Transport(alla), Dans(alla), Språk(alla), Konst(alla), Kommunikation(alla), Samhällslära(alla), Talspråk, Etikett.
Start: Läsa/Skriva(FV 5), Instrument(FV 5), Etikett(FV 5), Tala hemspråk: +20

Bakgrundshistoria

Man får 1 färdighet till FV 20 som passar in i bakgrundshistorien. SL kan utdela ytterligare färdighet efter att rollpersonen är färdig.

Arketyper

Valet av arketyp ger tillgång till en uppsättning färdigheter att välja från.

Naturliga färdigheter

Färdigheter märkta (N) är naturliga färdigheter som innebär att alla RP har Baschans% från start utan att ha FV i färdigheten.
Övertala (N)
Baschans: INT+PSY
Köpslå (N)
Baschans: INT+PSY
Hoppa/Klättra (N)
Baschans: STY+SMI
Kasta (N)
Baschans: STY+SMI
Kondition (N)
Baschans: FYSx2
Bildning (N)
Baschans: PER+INT
Iaktttagelse (N)
Baschans: PERx2
Spel & Dobbel (N)
Baschans: INT+PSY
Värdera (N)
Baschans: INT+PSY
Smyga & Gömma sig (N)
Baschans: SMI+PER
Första hjälpen (N)
Baschans: (INT+PER)/2
Talspråk (N)
Baschans: INTx4 + social klass
Har man CL 50% så talar man hyfsat normalt med en hel del slang, skrå-mål och dialekt. Om 2 personer samtalar så förstår alltid den med högsta CL i antingen hemspråk eller Bildning den som pratar med sämre CL. I vissa situationer kan SL välja att den som pratar sämre, och har <50>
Armborst (N)
Baschans: SMI+PER
1H-eldvapen (N)
Baschans: KON+PER
Gäller endast avfyrning av laddat vapen. Utan FV kan man inte ladda eller hantera vapnet.
2H-eldvapen (N)
Baschans: KON+PER
Gäller endast avfyrning av laddat vapen. Utan FV kan man inte ladda eller hantera vapnet.
Stickvapen (N)
Innefattar även knivvapen.
Baschans: SMIx2
Yxor (N)
Baschans: SMI+STY
Krossvapen (N)
Baschans: STYx2
Alla vapen som man inte har FV på, t.ex breda klingor, tunga klingor, musköt etc kan alltid användas som klubba (krossvapen). Då används denna färdighet.
Slagsmål (N)
Baschans: STY+SMI

Köpa FV

Max FV 50 från början på en färdighet.

Militära

Artilleri

Baschans: (PER+INT)/2
Hur sköta en kanon; uppställning, laddning, avfyrning etc
Befästningskonst
Baschans: (PER+INT)/2
Anlägga, storma, försvara etc en befästning
Krav: Taktik 20, Arkitektur 20
Taktik
Baschans: (PER+INT)/2
Militära beslut både i fältslag men även för vakttjänstgöring, förflyttningar, bakhåll etc
Ledarskap
Baschans: (PSY+PER)/2
Förmågan att få folk med sig och agera med högre moral, ex upprorspöbel, kompani etc
Sprängämnen
Baschans: (KON+INT)/2
Alla kan tända en stubin. Denna färdighet kan man konstruera en bomb från grunden, veta hur man ska placera för största möjliga effekt etc
Krav: Kemi 10

Nautik

Sjötaktik
Baschans: (PER+INT)/2
Hur manövrera ett krigsfartyg i strid.
Krav: Sjövana 40
Sjövana
Baschans: (FYS+PER)/2
Alla sysslor som har med sjöfart, skötsel, framfart av segelfartyg.
Hur sköta ett segelfartyg, stort som litet
Navigation
Baschans: (PER+INT)/2
Olika former av navigering till lands och sjöss.

Transport

Rida
Baschans: SMI+PSY
Köra vagn
Baschans: SMI+PSY

Kommunikation

Retorik
Baschans: INT+PSY
Konsten att framföra budskap med tal för att påverka andra människors åsikter. Används i flera olika sammanhang, och tillsammans med andra färdigheter; t.ex Juridik i en rättsal
Övertala (N)
Baschans: INT+PSY
Färdigheten att snabbt övertyga någon annan att bete sig på ett visst sätt. Även om färdigheten lyckas så kan offret senare (minuter, timmar, dagar) ändra sin uppfattning
Köpslå (N)
Baschans: INT+PSY
Konsten att förhandla om en varas pris, genom erfarenhet, psykologi och att utnyttja andra personers belägenhet

Motorik

Simma
Baschans: (FYS+SMI)/2
Hoppa/Klättra (N)
Baschans: STY+SMI
Kasta (N)
Baschans: STY+SMI
Kondition (N)
Baschans: FYSx2
Innefattar alla situationer som kräver uthållighet under längre period, löpning, rodd, bergsklättring etc. Är en degenererande färdighet, -1 FV/år.

Djur & Natur

Djurträning
Baschans: (KON+PSY)/2
Konsten att långsiktigt träna djur, men även handhavande av djur man inte känner, ex hundar, hästar etc. Även djurkännedom, dvs hur djur beter sig, igenkännande av djur mm
Jaga
Baschans: (PER+KON)/2
Att spåra och fälla byten. Kan även användas till att planera mindre överfall
Överlevnad
Baschans: (PER+FYS)/2
Konsten att finna mat och vatten och klara sig längre tiden av det som naturen erbjuder. Används även till att bygga eller finna övernattningsplatser, bygga flotte etc
Kamouflage
Baschans: (PER+INT)/2
Att mer permanent gömma sig själv, en plats eller ett föremål genom att smälta samman med den miljö man befinner sig i.

Världsvana

Etikett
Konsten att föra sig i de högre sammhällskitet (högborgeliga, adel, hov). Det gäller samtal, måltider, kläder, seder & bruk, dueller mm
Baschans: (PER+PSY)/2
Undre världen
Konsten att få fram information från den ljusskygga världen utan att väcka misstänksamhet
Baschans: (PER+PSY)/2
Bildning (N)
All slags kännedom om samhället och olika samhällsskikt. Innefattar allt från bondepraktika, allmogedans, folkvett, matlagning, sedvänjor etc
Baschans: PER+INT
Spel & Dobbel (N)
Kännedom om turbaserade spel, när man ska satsa och psykologi
Baschans: INT+PSY
Brädspel
Färdighet i kunskapsbaserade spel som t.ex schack
Baschans: (INT+KON)/2
Förföra
Sätt att ställa sig in hos det andra könet genom smicker och bakslughet
Baschans: (INT+PER)/2
Värdera (N)
Konsten att uppskatta värdet på ett föremål. Kombineras med lämplig annan färdighet för att uppskatta värdet, t.ex Konst eller hantverk.
Baschans: INT+PER
Verksamhet/Hantverk
Praktisk färdighet som utförs för att skapa eller reparera fysiska föremål eller livsmedel
Ex) Skomakare, Sömnad & vävning, Låssmide, Vapensmed, Smide, Snickeri, Vagnsmakare, Hattmakeri, bokbinderi, glasblåsning, ljusstöpning, kokkonst, sockerbageri, kopparslagare, garveri, handskmakare, färgare, sämskmakare, sadelmakare, kakelugnsmakare, urmakare, guldsmed, tenngjutare, krukmakare, boktryckare, linnevävare, tapetmakare, tunnbindare, perukmakare, tobaksmakare

Baschans: SMI+PER
Heraldik
Kännedom om sköldmärken, släkter, personer och egendomar
Baschans: INT

Samhällslära

Ekonomi
Läran om ekonomiska system, skattesystem och bokföring
Baschans: (INT+KON)/2
Krav: Juridik 10
Juridik
Kunskap om lagar och förordningar, prejudikat och tolkningar, kungliga/ministerdekret etc. Men även kännedom om juristväsendets uppbyggnad och personer inom förvaltningen.
Baschans: INT
Politik
Kunskapen om politiska system, tjänstemannahierarkier, och vem som gör vad i samhället. Vill man få tjänstemän att uträtta något, är det med denna färdighet.
Krav: Juridik 10
Baschans: (INT+PER)/2
Geografi
Läran om kartor, länder, platser och kulturer på jorden.
Baschans: INT

Religion

Teologi
Teologiska kunskaper inom en utvald religion. Innefattar allt från texter, tolkningar, historia och den världsliga delens (kyrkans) uppbyggnad, regler och hierarkier. Vill man göra karriär inom en religiös samfund är detta den viktigaste färdigheten.
Baschans: (INT+KON)/2
Mirakelkännedom
Kännedom och bakgrund till mirakel, både tidigare inträffade och nya, järtecken och tolkningar.
Baschans: (INT+KON)/2

Humaniora

Religionskunskap
Grundläggande kunskaper om all världens religioner. Vissa mindre, obskyra är svårare än de största. Inga djupare teologiska kunskaper, och har ingen insikt i den kyrkliga organisationen.
Baschans: (INT+KON)/2
Filosofi
Kunskapsteori, logik, medvetandefilosofi, etik, religionsfilosofi, estetik, samhällsfilosofi. Känner till kända filosofer, deras litterära verk och teser, förstår teserna och kan utveckla egna resonemang. En RP med denna färdighet kan få oväntad hjälp vid intellektuellt knepiga situationer.
Baschans: (INT+KON)/2
Historia
Kunskap om all mänsklig verksamhet i det förflutna som nedtecknats och återberättats.
Baschans: (INT+KON)/2
Lingvistik
Språkvetenskap som onfattar grammatik, syntax, fraseologi, pragmatik, översättningsteori, fonetik. Kan förstå gamla texter, översätta korrekt mellan två olika språk man behärskar, identifiera språk, förstå enstaka ord och fraser på alla möjliga språk nutida och utdöda språk, inklusive assyriska, hieroglyfer, fornpersiska, hebreiska etc
Baschans: (INT+KON)/2
Litteratur
Förutom kännedom om mängder av skrivna böcker, dess generella innehåll och historien kring dem, så innefattar färdigheter även bibliotekskunskap, källkritisk granskning och författandet av egna verk.
Baschans: (INT+KON)/2

Ockultism

Alkemi
Hemliga förmågan att förvandla och omvandla ämnen. Insikt i laberatorietekniker som destillering och migrering, samt kunskap om olika ämnen och råvaror i praktisk, esoterisk och astrologisk form.
Baschans: (INT+PER)/2
Spiritism
Innefattar andebesvärjning och antroposofi, Andevetenskap, vetenskap om det andliga. Teori som säger att människan inte bara består av en fysisk kropp utan har fyra olika “väsensled”: Den fysiska kroppen, Eterkroppen, Astralkroppen, Jaget eller själen. Spiritister anlitas vid frågor om kontakt med andar, reinkarnation, spökerier, vålnader, poltergeist, exorcism, hemsökta hus etc
Baschans: (PSY+PER)/2
Divination
Spådomskonst. Exempelvis astrologi, tarot, numerologi, järtecken.
Baschans: (INT+PER)/2
Mysticism
Kunskap om olika hedniska och enligt kyrkan kätterska tolkningar av den spirituella världen, äldre skrifter, utdöda religioner etc Ex) Kabbala, Hermetism, zoroasterism, bablyonsk, sumerisk, assyrisk religion, forntro etc.
Baschans: (INT+KON)/2
Myter och sägner
Färdigheten ger förståelse och kunskap om olika sägner om mytomspunna platser, personer, föremål, händelser och varelser. Även folktro och vidskepelse inom olika kulturer.
Baschans: (INT+PER)/2
Sällskap
Färdigheten ger djupa kunskaper om olika sällskaps syften, stadgar, sammansättning, riter och organisation. Ju mer okänt sällskap, desto svårare modifikation.
Baschans: (INT+KON)/2
Svartkonst & Magi
Kännedom om sammanblandning av den fysiska och spirituella världen genom särskilda formler och riter. Svartkonst är den onda konsten att kunna arbeta med djävulen. Magi är kunskap om häxeri, förbannelser, voodoo, egyptisk magi, gnostisk lära etc. Kännedom om magiska redskap och obskyra ingredienser. Bara att kunna denna färdighet så är man enligt kyrkan kättare och borde brännas på bål.
Baschans: (INT+PER)/2
Hypnotism
Med denna färdighet kan man hypnotisera en annan normal, levande, mänsklig person. Den som hypnotiseras måste vara villig, och ingen kan hypnotisera mot sin vilja. En hypnotiserad person står under hypnotisörens direkta kontroll. Man kan t.ex få personen att komma ihåg saker i detalj, agera på ett visst sätt, ge instruktioner som personen sedan utför nästa gång en särskild händelse inträffar, glömma vissa händelser.

CL modifieras av personens viljestyrka (-PSY%).

Baschans: (PER+KON)/2

Symbolism

Mystiksymbolism
Kunskapen om religiösa, mystiska och ockulta symboler från olika kulturer och olika epoker.
Baschans: (INT+KON)/2
Samhällssymbolism
Kunskapen om symboler i vardagen som sigill, adelsvapen, kvalitetsmärkningar, diplomatiska symboler, militärbeteckningar, flaggor, men även vetenskapliga symboler (som annars kräver färdighet i respektive naturfilosofi för att känna igen).
Baschans: (INT+KON)/2

Underhållning

Akrobatik
Förutom repklättring, volta, hjulning, akrobatiska hopp, landa på fötter, minska fallskada, ålning, fasadklättring, hålla balans, lindansning så innefattar även utbrytarkonst.
Baschans: SMI
Eldslukning
Konsten att sluka och spruta eld med hjälp av facklor och oljor. Även ta mindre skada av eld vid bränder, kunskap om eld, släcka bränder på både sig själv och andra.
Baschans: (FYS+KON)/2
Jonglering
Konsten att hålla många objekt i luften samtidigt. Fånga föremål som kastas mot sig, minska skada av kastvapen.
Baschans: (SMI+PER)/2

Ventrilokvism
Buktaleri
Baschans: (FYS+KON)/2
Instrument
Spela ett instrumentgrupp. Dvs har man färdigheten Piano så behärskar man alla klaverinstrument som Klavicymbal, Klavikord, Orgel.
Baschans: (PER+KON)/2

Komposition
Konsten att komponera musikstycken, operetter, musikaler, symfonier.
Baschans: (PER+KON)/2
Sång
Konsten att framföra sånger så att de attraherar lyssnaren.
Baschans: (FYS+KON)/2
Trolleri
Färdigheten att underhålla med enkla tricks, eller kollosala scenillsuioner – allt efter färdighetsnivå.

Baschans: (SMI+PER)/2

Dans

Balett
Kunna dansa balett. En högt aktad konstform som innefatar dans, musik, sång, skådespeleri.
Baschans: (SMI+PER)/2
Sällskapsdans
Med etikett kan man dansa de vanligaste hovdanserna utan att göra bort sig. Med denna färdighet kan du verkligen briljera på dansgolvet, och även arbeta som lärare i dans. Känner även till de vanligaste allmogedanserna precis som för färdigheten Bildning.
Baschans: (SMI+PER)/2

Tjuvfärdigheter

Fingerfärdighet
Alla situationer som kräver flinka fingrar, ex stjäla föremål, dra fram något ur ärmen, fuska i spel etc. I kombination med trolleri så kan man utföra aktiviteten mitt framför ögonen på någon.
Ex) Fickstöld utförs med fingerfärdighet. Men ska man utföra en fickstöld mitt framför ögonen på en vaksam person, så får man -50 CL. Med ett lyckat slag trolleri så slipper man den negativa modifikationen.
Baschans: SMI
Låsdyrkning
Färdigheten att dyrka lås. Tillsammans med hantverket Låssmed kan man skapa lås med svårighetsgrad som motsvarar sitt färdighetsvärde.
Baschans: (SMI+PER)/2
Smyga & Gömma sig (N)
Ta sig ljudlöst fram och snabbt hitta gömställen.
Baschans: SMI+PER
Lönndom
Förmågan att ta sig fram osedd, göra saker utan att upptäckas (t.ex inbrott). Kunskap i hur man smyger och gömmer sig, döljer objekt, skuggar en annan person, utföra en neslig attack (ex strypsnara). Används omvänt för att själv upptäcka om man blir skuggad, undvika mordförsök etc.
Baschans: (SMI+PER)/2

Observation

Iakttaga (N)
På olika sätt vara uppmärksam på sin omgivning. Kombination av de 5 sinnena med ett bra minne och logiskt tänkande.
Baschans: PERx2
Fällor
Upptäcka, konstruera och desarmera olika typer av fällor.
Baschans: (INT+PER)/2
Förfalskning
Tillsammans med annan lämplig färdighet kan man skapa en replika, förfalskning av föremålet.
Baschans: (INT+PER)/2
Förklädnad
Både skapa kostymer, sminkning och enklare imitation av en annan person. För att helt spela en annan person används färdighet teaterkonst.
Baschans: (KON+PER)/2

Konst

Arkitektur
Kunskap om främst byggnaders formlära, men handlar om att kunna formiva och anorda byggandet av byggnader, infrastruktur, befästningar, städer, landskap, trädgårdar och interiörer.
Baschans: (KON+PER)/2
Måleri
Konsten att famställa målningar och teckningar med olika metoder. Kan även känna igen artister genom deras verk.
Baschans: (KON+PER)/2
Etsning/Tryckeri
Etsning är en grafisk metod som är en utveckling av kopparsticket. Tryckteknik handlar om att applicera mönster på plant underlag.

Baschans: (KON+PER)/2
Skulptur
Konsten att ur material skapa ett bildverk i 3 dimensioner, genom gravering, bildhuggning, snideri.
Baschans: (KON+PER)/2
Teaterkonst
Att framföra eller organisera en pjäs. Skådespeleri, skapa rekvisita etc. Scenteater, gatuteater, cirkusketcher, dockteater, pantomin etc
Baschans: (KON+PER)/2

Läkarvetenskap

Första hjälpen (N)
Allra första akutinsats som kan rädda en människas från döden eller framtida men/invaliditet.
Stoppa blodflöde etc.
Baschans: (INT+PER)/2
Sårvård
Kirurgi. Fältskär. En hantverksmässigt införskaffad kunskap. Kroppsliga operationer då man tar hand om skador eller går in i människokroppen och reparerar eller tar bort insjuknade organ eller föremål. Första hjlpen, spjälkning av benbrott, sy ihop sår, tumörborttagning, amputation, böldskärning, ta ut kula, dra ut tand, åderlåtning etc
Baschans: (SMI+KON)/2
Sjukvård
Medicin. Förhindra, diagnostisera och behandla sjukdomar, samt att upprätthålla mänsklig hälsa och att undvika död. Traditionellt sett så har medicin setts som både en vetenskap och en konstform och ordet medicin kommer från det latinska ars medicina som betyder just läkekonst.
Behandling av åkommor och utförande av långvarig sjukvård. Lägga om sår, varbölder, rätt diet, fastställandet av sjukdomsdiagnoser. Smärtlindring.

Baschans: (INT+PER)/2
Drogkunskap
Farmakologi och toxikologi. Studiet av hur substanser påverkar levande organismer för att åstadkomma en funktionsändring. Läran om hur gifter.
Baschans: (INT+KON)/2

Språk

Talspråk (N)
Hemspråket är en naturlig färdighet. Människor från lägre samhällsklasser tenderar att prata slarvig och ibland obegriplig dialekt. Det är först med CL (Baschans+FV) över 50 som man pratar någorlunda fint.
Baschans, Hemspråk: INTx4 + social klass
Baschans, Övriga: INTx2 + språkgruppsbonus*
Läsa/Skriva
Läsa & skriva är inte något alla får lära sig.
Baschans: INTx2

Naturfilosofi

Astronomi
Astronomi är vetenskapen om himlakropparna och universum.

Baschans: (INT+PER)/2
Anatomi
Del av teoretisk medicin och biologin som behandlar människokroppens uppbyggnad.
Baschans: (INT+PER)/2
Biologi
Baschans: (INT+PER)/2
Fysik
Baschans: (INT+KON)/2
Geologi
Baschans: (INT+PER)/2
Kemi
Baschans: (INT+PER)/2
Matematik
Traditionell matematik. Innefattar även chifferkunskap, kan ge ledtrådar till hur ett chiffer är uppbyggt och ska lösas.
Baschans: INT

Vapen & Strid

Pilbåge
Baschans: (SMI+PER)/2
Armborst
Baschans: (KON+PER)/2
1H-eldvapen (N)
Baschans: (KON+PER)/2
2H-eldvapen
Baschans: (KON+PER)/2
Smala klingor
Baschans: SMI
Breda klingor
Baschans: (SMI+STY)/2
Tunga klingor
Baschans: STY
Stickvapen (N)
Baschans: SMI
Stångvapen
Baschans: (SMI+STY)/2
Yxor (N)
Baschans: (SMI+STY)/2
Krossvapen (N)
Baschans: STY
Snärjvapen
Baschans: SMI
Slagsmål (N)
Baschans: STY+SMI

Färdigheter

G The Beginning Maddji