Fördjupningar

Nästan alla färdigheter har fördjupningar. Fördjupningar är mer specificerad kunskap inom varje färdighet. Genom att skaffa fördjupningar kan man nischa sin rollperson. Fördjupningar för Eldvapen kan t.ex vara att kunna ladda snabbare, sikta bättre, skjuta på längre avstånd etc, där fördjupningen ger + modifikation på dessa situtioner.

Fördjupningar kan endast köpas med erfarenhetspoäng man får från äventyr, eller med Karma-poäng då man slår fram en ny RP.

Fördjupningar

G The Beginning Maddji