Grundegenskaper

STY Styrka
FYS Fysik
SMI Smidighet
STO Storlek
INT Intelligens
PER Perception (Uppfattningsförmåga)
KON Koncentrationsförmåga (förmåga att kunna fokusera på uppgifter)
PSY Psyke (Viljestyrka och självförtroende)

Fördela 110 poäng på grundegenskaperna.


Grundegenskaperna måste ligga mellan 5-18.
Genomsnittet för en genomsnittlig underklass-SLP i sina bästa år ligger på 10 (dvs sammanlagt 80p).

Varje steg kostar 1p/st, förutom 17 som kostar 2p/st och 18 som kostar 3p/st.
Ex)

Styrka 17 kostar (16+2=) 18p.
Styrka 18 kostar då (16+2+3=) 21p

Man kan spara poäng genom att låta bli sätta dem på någon grundegenskap, och istället använda till färdigheter istället.

Grundegenskaper påverkar direkt färdigheternas CL (chans att lyckas), och fortsätter göra så under spelet, Ex) sänks Smidighet pga skada eller ålder, så sänks även baschans på alla smidighetsbaserade färdigheter.

Ålder

För varje års ålder får spelaren 8 st Skapelsepoäng att placera på färdigheter mm (max 400p).
Ex) Ålder 32 ger (32×8=) 256 skapelsepoäng.

Ålder påverkar grundegenskaper på detta sätt, räkna kumulativ. Dvs en Medelålders räknar samman alla modifikationer för Ung, Vuxen, Medelålders.

Ung 15-21
STY-1, FYS+1, SMI+1, PER+1, KON-1, PSY-1
Vuxen 22-30
STY 1, FYS -1, SMI -1, PER -1, KON +1, PSY +1
Medelålders 30-39
STY-1, FYS-1, SMI-1, PER 0, KON 0, PSY
1
Övre medelåldern 40-49
STY-1, FYS-1, SMI-1, PER 0, KON+1, PSY+1
Gammal 50+
STY-1, FYS-1, SMI-1, PER-1, KON+1, PSY+1

Kön

Kvinna STY -2, STO -1, PER +2, PSY +1

Ex)
En nyframslagen RP har följande grundegenskaper:
STY 13
STO 10
FYS 13
SMI 11
PER 15
KON 15
PSY 9


RP:n får en ålder av 37, dvs medelålders. Detta ger effekt på grundegenskaperna:
STY 13 – 1 + 1 – 1 = 12
FYS 13 + 1 – 1 – 1 = 12
SMI 11 + 1 – 1 – 1 = 10
PER 15 + 1 – 1 + 0 = 15
KON 15 – 1 + 1 + 0 = 15
PSY 9 – 1 + 1 + 1 = 10

Rollpersonen ska var en kvinna, vilket slutligen ger:
STY 12 – 2 = 10
STO 10 – 1 = 9
PER 15 + 2 = 17
PSY 10 + 1 = 11

Grundegenskaper

G The Beginning Maddji