Historia

Världen 1720-1737

1720

Notiser
Allmän skolplikt i Preussen, men lärarbrist gör den ineffektiv.
Daniel Defoe´s Robinson Crusoe utkommer.
Händel ny operachef i London.
Wiens porslinsfabrik grundas.

Europa
Spanien sluter fred med Fyrmaktsalliansen Storbritannien, Frankrike, Holland, Österrike. Spanien avstår från sina anspråk på besittningar i Italien, men spanske kronprinsen blir istället arvtagare till Parma-Piacenza och Toscana.
Victor Amadeus II av Savojen avstår Sicillien i utbyte mot Sardinien. Kungariket Sardinien skapas, och blir snabbt Italiens starkaste militärmakt.
Sverige sluter fred med Preussen (förlorar större delen av Pommern med Stettin och öarna Usedom och Wollin) och Danmark-Norge (förlorar tullfriheten i Öresund, säger upp alliansen med hertigen av Gottorp – behåller genom stormakternas inblandning Skåne). Vapenstillestånd med August II och erkänner honom som polsk kung. Ryssland fortsätter kriget, och ryska galärer härjar i de svenska skärgårdarna trots de brittiska fartygen i Östersjön.

Frankrike
Högkonjunkturen mattas av. Mississippikompaniets vinster står inte i proportion mot den uppblåsta skyhöga aktiekursen. Några försäljningar av stora aktieposter orsakar panik på börsen, och kursen faller som en sten.Tvångsförflyttning av förbytare, lösdrivare och föräldralösa inleds, men återger inte företaget förtroendet. Kompaniets chef John Law försöker deperat avvärja konkursen genom att slå samman kolonikompaniet med sin sedelbank i Paris. Enda resultatet blir att den icke-solida banken dras med det sjunkande skeppet. I december lämnar John Law (grundare) Frankrike som utfattig flykting.

Storbritannien
Spekulationsfebern har spridit sig från Frankrike till England. Söderhavskompaniets aktie stiger oroväckande. Nya aktiebolag skjuter upp som svampar ur jorden, de flesta rena svindelföretag. Ropert Walpole väljs in i regeringen, och försöker stävja spekulationsekonomin. Ny lag förbuder startandet av aktiebolag utan statligt godkännande.

Japan
Tokugawa lättar på isolationen. Studier av västerländsk kultur tillåts, liksom import av icke-religiös litteratur (religiös littertur fortfarande förbjuden). Detta medför utökade kontakter med Holland på ön Deshima, Japans enda dörr mot västvärlden. Många japaner lär sig holländska och intresserar sig särskilt för västerländsk läkarvetenskap. 30 miljoner invånare.

Tibet
Kinesisk armé fördriver eleuterna ur Tibet och återinsätter en kinestrogen Dalai Lama samt en kejserlig resident (guvenör/amban). En stark kinesisk garnision placeras i Lhasa för att kontrollera Laman och de tibetanska prästerna. Många kinesfientliga lamas blir avrättade.

Nordamerika
Markis de Aguayo ockuperar Texas för den spanska kronans räkning (1720-1722) eftersom man fruktar att fransmännen skall lägga beslag på territoriumet.

1721

Notiser
Papperstapeter förekommer i England (tidigare gjordes av tyg och skinn).
JS Bach komponerar Brandenburgkonserterna.
Watteau målar ”Konsthandlare Gersaints skylt”.
Montesquieu ger ut ”Persiska brev”.
De första följetångsromanerna utkommer.

Europa
Kardinal Dubois får till stånd ett dubbelt spansk-franskt äktenskapsavtal. Ludvig XV förlovar sig med Filip V:s tvååriga dotter och den spanske tronföljaren Ludvig med dottern till hertig Filip av Orléans. Kejsar Karls missnöje med Storbrittaniens förmyndarskap gör att Österrike och Spanien närmar sig varandra.
Sverige kapitulerar till Ryssland och sluter fred i Nystad där Ryssland får alla baltiska provinser (Livland, Estland, Ingermanland) samt en del av finska karelen med Viborg. Danmark-Norge annekterar den schlesiska delen av hertigdömet Gottorp. Hertig Karl Fredrik söker skydd hos tsar Peter, och gifter sig 1725 med hans dotter Anna, som den danske kungen (till tsar Peters vrede) tidigare underkänt som hustru till kronprins Kristian (VI).

Frankrike
Mississippikompaniet och sedelbanken förklaras i konkurs. Aktieägarna lyckas bara rädda en bråkdel av sina pengar.
Hertig Filip av Orléans tvingas strama åt tyglarna och avskaffar de liberala kollegierna till förmån för Ludvig XIV:s gamla beprövade regeringssystem.

Storbritannien
Ekonomiska sammanbrottet i Frankrike för även Söderhavskompaniets bubbla att brista. Men Bank of England och East India Company har inte låtit sig ryckas med av spekulationsvågen, och med deras hjälp lyckas Robert Warpole avvärja en fullständig konkurs, som skulle varit katastrofal för statens kredit.
Den skandalartade kraschen har dock ruinerat tusentals människor, och regeringen måste avgå. Robert Warpole som räddat situationen, blir ledare för den nya regeringen (1721-1742). Han blir Storbritanniens förste riktige premiärminister.

Kyrkostaten
Innocentius XIII (1721-1724)

Ryssland
Patriarkatet upphävs och den ryska kyrkan blir underställd ett statlig kollegium (”den heliga synoden”). Reformplanen är ett verk av den ukrainske biskopen Feofan Prokopovitsj.

Kina
En revolt på Formosa, ledd av Chu I-kuie, riktad mot öns guvenör, slås ner.

Grönland
En norsk präst, Hans Egede, landstiger på västkusten. Han förväntar sig hitta ättlingar till de gamla kolonisatörerna från Norden, men träffar bara en främmande bfolkning, eskimåerna. Vad som hänt vikingarnas ättlingar är okänt. Han grundar kolonin Godthåb, och börjar ivrigt missionera bland eskimåerna.

1722

Notiser
Ludvig Holberg börjar skriva komedier åt den nyligen grundade teatern i Köpenhamn.
Rameau lägger fram en modern harmonilära.
J.S. Bach komponerar första delen av ”Das Wohltemperierte Klavier”.
Engelskt vitt stengods blir en stor exportvara.

Österrike
Kejsar Karl upprättar Ostendekompaniet för att ta upp konkurrensen om kolonihandeln. Greve von Zinzendorf stiftar den pietistiska missionsförsamlingen herrnhutarna.

Mellersta Östern
En afgansk här från Kandahar rycker in i Persien och krossat det svaga motståndet i slaget vid Gulnabad, och intar huvudstaden Isfahan. Shah Husayn abdikerar till förmån för afganernas ledare, Mir Mahmud. Shahens son Tahmasp undkommer och börjar organisera motståndet mot inkräktarna.
Tsar Peter skickar in en rysk här i Persien (1722-1723) för att hjälpa prins Tahmasp, och besätter några provinser vid kaspiska havet, bl.a Baku.

Persien
Mahmud Shah (1722-1725)

Kina
Shih Tsung (1722-1735, under namnet Yung Cheng).
Kineserna kommer i kontakt med tobak och opium. Det är brittiska East India Company som för opium till Kina, och engelsmännen tjänar stora summor på handeln. Beroendet sprider sig snabbt i Kina.

Oceanien
Holländske kaptenen Jacob Roggeveen upptäcker på påskdagen Påskön, där han hittar jättelika stenfigurer efter en försvunnen kultur. När han fortsätter sin färd upptäcker han Samoaöarna.

1723

Frankrike
Hertig Filip av Orléans och kardinal Dubois dör kort efter varandra. Ludvig XV är nu 15 år gammal och enligt fransk lag myndig. Regeringsledare blir den oduglige hertigen av Bourbon-Condé.

Mellersta Östern
Turkarna utnyttjar oron i Persien och besätter Tiflis. Den persiske prinsen Tahmasp, godkänner Ryssarna ockupationer i utbyte mot hjälp mot afganerna.

1724

Spanien
Filip V abdikerar av okänd anlendning till förmån för sin son, Ludvig I. Emellertid dör Ludvig mystiskt kort efteråt, och Filip V återvänder till tronen.

Kyrkostaten
Benedikt XIII (1724-1730).

Persien
Den afganske shahen Mahmud är vansinnig och släpper loss en vild terror mot den persiska adeln, särskilt släktingar till den gamla härksarätten; saffaviderna.

Ryssland
Tsar Peter utser sin gemål, Katarina, till tronföljare.

Kina
Förbud utfärdas mot kristendomen. Därmed blir vidare missionsarbete omöjligt under lång tid framöver. Jesuiterna blir förvisade från hovet i Peking, men får tillstånd att slå sig ner i Kanton.

1725

Europa
Den franska regeringens ledare – hertigen av Bourbon-Condé – upphäver utan anledning Ludvig XV:s förlovning med Filip V:s dotter, och skickar hem den lilla prinsessan till Spanien. Därefter låter han till allas häpnad den 15-åriga kungen gifta sig med den 21-åriga Maria Leszczynska, dotter till polske exkungen Stanislav Leszczynski, som lever i landsflykt i Lothringen. Spaniens svar på denna oerhörda förolämpning blir en allians med Österrike, som undertecknas i Wien 30 april – Wienalliansen. Som motdrag mot detta samgående sluts ett förbund i Hannover den 3 sept mellan Frankrike, Preussen, Storbrittanien-Hannover och Holland – Hannoverska alliansen. Även Sverige och Danmark-Norge ansluter sig till Hannoveralliansen (1726,1727), medan Preussen lämnar (1726) och Ryssland ansluter sig till Wienalliansen (1727).

Frankrike
Ludvig XV:s polska maka Maria är en anspråkslös kvinna, och paret lever harmoniskt i 10 år tills kungens moraliska svagheter börjar ge sig till känna.

Ryssland
Katarina I (1725-1727). Regeringens egentlige ledare blir furst Mensjikov, en nära medarbetare till tsar Peter, och den tyskefödde utrikesministern Ostermann.

Persien
Asraf Shah (1725-1730), även han afgan.

Sydamerika
Stora diamantfyndigheter upptäcks i Brasilien. Exploateringen försvåras av den portugisiska regeringen söker bevara statens intresse genom en rad omöjliga förordningar.

1726

Europa
Den internationella krisen tilltar. Brittiska flotteskadrar opererar i Östersjön och Medelhavet samt utanför Centralamerika, där de blockerar Puerto Bello i Panama.

Frankrike
Kardinal Fleury blir förste minister (1726-1743) och den omöjlige Bourbon-Condé förvisas från hovet.Den gamle kardinalen är en klok, fredsälskande och moralisk fläckfri statsman. Han får ordning på penningväsendet och statens finanser genom att skärpa kontrollen över skatteuppbörden och minska statsutgifterna.

Mellersta Östern
Asraf Shah slår tillbaka ett turkiskt angrepp mot Persiens huvudstad Isfahan. Nadir Kuli – en mäktig turkmensk stamhövding från Khorosan – tar sig an prins Tahmasp och börjar en framgångsrik kamp mot afghanernas välde i Persien.

1727

Notiser
Kväkarna kräver att slaveriet avskaffas.
Äldsta kända bekantskapsannonsen i engelsk tidning.
Londonpremiär på John Gays “The Beggar’s Opera”.
Schulze upptäcker ljuskänsligheten hos silversalter (grundval för fotografi).
Frimurarloge stiftas i Madrid.

Europa
Spanien blockerar Gibraltar som svar på den brittiska flottans övergrepp i Centralamerika. Spaniens allierade håller sig neutrala, och kardinal Fleury gör sitt bästa för att hindra den spansk-engelska konflikten från att utveckla sig till storkrig.

Storbritannien
Georg II (1727-1760). Walpole lyckas mot förväntan få behålla posten som premiärminister., vilket främst är den nya drottningen Caroline von Anspachs förtjänst. George II är en stel och hederlig underofficerstyp. Walpoles motståndare samlas kring tronföljaren Fredrik.

Ryssland
Peter I:s 12-årige sonson Peter II (1727-1730) utropas till tsar efter Katarina I:s död. Makten kommer i händerna på en reaktionär grupp av bojarer. De flesta av Katarinas rådgivare blir deporterade till Sibirien, bland dem furst Mensjikov, och Moskva blir åter landets huvudstad.

Mellersta Östern
Asraf Shah sluter fred med turkarna. Sultanen behåller sina erövringar i Persien mot att han erkänner Asraf som rättmätig Shah.

Centralasien
Eleuternas khan, Rabdan, blir mördad och riket går mot sin upplösning. Rabdans son behåller dock makten i Ili-dalen och Dsungariet.

Kina
Tsarens sändebud i Peking, Sava Vladislavitsj, skriver under den s.k. Kiakhtatraktaten, som ger ryssarna rätt att ha en ambassadör vid kejsarens hov, samt en handelsstation och en kyrka i Peing.

1728

Europa
Spanien öppnar direkta förbindelser med Storbritannien. Bakom denna helomvändning står drottning Isabella och spanjorernas harm över att Österrike inte uppfyllt sina alliansförpliktelser.

Mellersta Östern
Tahmasp och Nadir Kuli besegrar en afghansk här och intar den persiska huvudstaden Isfahan.

Kina
Franskt handelskontor öppnas i Kanton. Andra europeiska länder följer Frankrikes exempel. Européerna får dock finna sig i diverse trakasserier från de lokala mandarinerna. I enligthet med kinesernas låga tankar om de utländska barbarerna behandlas européerna på ett allmänt förödmjukande sätt. Om t.ex en kines blir dödad under slagsmål med en europé, och förövaren försvinner, så skall en annan europé överlämnas till de kinesiska myndigheterna för avrättning. Köpmännen måste bo i Macao och får bara resa till sina kontor under handelssäsongen, dvs mellan fartygens ankomst i oktober (sydvästmonsunen) och avfärd om våren (nordostmonsunen). Vita kvinnor får överhuvudtaget inte visa sig i Kanton.

Nordamerika
Dansken Vitus Bering – i rysk tjänst – upptäcker Berings sund mellan Asien och Amerika.

1729

Europa
Den 9 november sluter Spanien och Storbritannien fred i Sevilla på grundval av villkoren i Haag-/Utrechtfreden.

Centralasien
En kinesisk här skickas mot eleuterna men blir besegrad av Rabdans son.

Kina
Förbud utfärdas mot import av opium. East India Company fortsätter emellertid handeln, dels genom smuggling, dels genom mutor till kinesiska tjänstemän.

1730

Notiser
Den första stjärnatlasen som bygger på teleskopobservationer publiceras.
Réaumur konstruerar splittermometer med den gradering som fått hans namn.
Boucher börjar bli målaren på modet i Paris.
En frimurarloge stiftas i Philadelphia.

Europa
En reaktion mot Sevillafreden uppstår i Storbritannien. Fredens upphovsman, lord Townshend, blir tvungen att dra sig tillbaka. Walpole återupptar i överrensstämmelse med whigpartiets traditioner samarbetet med Österrike.

Preussen
Kronprins Fredrik (II) blir gripen under ett försök att fly till utlandet. Den ursinnige Fredrik Vilhemlm I låter ställa sonen inför krigsrätt, spärrar in honom i Küstrin-fängelset och tvingar honom närvara när hans medhjälpare löjtnant Katte avrättas. Dessutom pryglar den gamle tyrannen egenhändigt sin dotter Vilhelmine som kände till sin brors flyktplaner. Orsaken till flyktförsöket är den gapande klyftan mellan den känslige, intelligente kronprinsen och den trångsynte soldatkungen. Kronprins Fredrik böjer sig dock för sin far. En försoning kommer till stånd (1732) och han gifter sig efter faderns önskan med Elisabeth Christina av Braunschweig (1733). När prinsen sedan energiskt börjar sätta sig in i förvaltning och militärväsen, börjar kungen visa större tolerans för sonens kulturella intressen.

Italien
Befolkning på Korsika gör uppror mot det genuesiska styret.

Kungariket Sardinien
Karl Emanuel III (1730-1773).

Kyrkostaten
Clemens XII (1730-1740).

Ryssland
Efter Peter II:s död erbjuder regeringskonseljen kronan åt Peter I:s brorsdotter, Anna Ivanovna (1730-1740), ärkehertiginna av Kurland, mot att hon skriver under en deklaration som ger rådet hela makten och befälet över hären. Senare lyckas dock Anna försäkra sig om stöd från gardesregementen, varefter hon river sönder deklarationen och återinför enväldet. De ledande politikerna blir tsarevnans älskare, Bühren (Biren, 1737 hertig av Kurland) och de två dugliga tyskarna Ostermann och von Münnich. S:t Petersburg blir åter huvudstad.

Turkiet
Mahmud I (1730-1754). Tillsätts genom ett uppror av janitscharerna.

Mellersta Östern
Nadir Kuli och prins Tahmasp tillfogar afghanerna ett avgörande nederlag vid Shiraz. Asraf Shah blir mördad under flykten till Kandahar.

Persien
Shah Tahmasp II (1730-1732). Han är dock bara en marionett i händerna på den verklige makthavaren Nadir Kuli.

1731

Notiser
Voltaires romantiserade biografi “Karl XII” utkommer.
Den 1062 km långa kanalen mellan Petersburg och Volga öppnas.
J.S. Bachs h-moll mässa och Pergolesis opera “La serva padrona” komponeras.
De kemiska sammanhangen mellan syror, baser och salter börjar klarna.

Europa
Vänskapstraktat undertecknas den 16 mars i Wien mellan Österrike och Storbritannien. Engelsmännen erkänner den pragmatiska sanktionen från 1713 och i gengäld upplöser kejsaren Ostendekompaniet som varit en nagel i ögat på de engelska köpmännen.
Därefter blir förhållandet mellan Storbritannien och Frankrike mera kyligt, och kardinal Fleury styr den franska politiken närmare Spanien. De spansk-brittiska relationerna är ganska ansträngda tack vare de eviga striderna mellan engelska smuggelfartyg och den spansk-amerikanska kustbevakningen.

Italien
Ätten Farnese dör ut på den manliga sidan, och Filip V:s och Isabella Farneses son, don Carlos, övertar hertigdömet Parma-Piacenza.

Tyskland
Ärkebiskopen av Salzburg fördriver 26000 protestanter från sitt stift. Preussen tar emot 17000 av flyktingarna (1732) och låter dem bosätta sig i Ostpreussen, där en pestepidemi 1709-1710 avfolkade stora områden. Flera protestantiska stater anordnar landsomfattande insamlingar till förmån för flyktingarna.

1732

Persien
Nadir Kuli avsätter Tahmasp II sedan shahen på egen hand satt i gång ett olyckligt fälttåg mot turkarna. I stället utropas Tahmasps späde son, Abbas III till shah (1732-1736).

Japan
En ohygglig hungersnöd härjar i västra Japan, och shogunen vidtar energiska åtgärder för att hjälpa den lidande befokningen.

1733

Polska tronföljdskriget
August II:s död flyttar storpolitikens centrum till Östeuropa. Österrike och Ryssland vill ha hans son och efterträdare som sachsisk kurfurste (August III), på Polens tron, men en majoritet av de polska adelsmännen väljer den landsflyktige exkungen Stanislav, som kommer till Warszawa efter en äventyrlig resa från Lothringen. Då rycker ryska truppen in i Polen och belägrar Stanislavs i Danzig. Spanien och Frankrike undertecknar en militärpakt (Bourbonska familjealliansen) som även Sardinien skriver under, och de tre länderna förklarar krig mot kejsaren och Tyska riket. Franska trupper under befäl av 80-årige marsalk Villars besätter Lothringen och erövra stora delar av Lombardiet.

Storbritannien
Robert Walpole föreslår att tullen på tobak och vin ska ersättas av en förbrukningsskatt som skall inkasseras hos detaljhandlarna, detta för att förhindra smuggling. Efter en stormig debatt i underhuset faller förslaget – när soldaterna fick höra talas om att regeringen ville höja priset på tobak, blev det nästan myteri inom armén.

Västindien
Frankrike säljer ön S:t Croix till Danmark, och den övertas officiellt 1735.

Sachsen
August III kurfurste (1733-1764).

Nordamerika
Filantropen James Oglethorpe grundar Georgia, den sista brittiska kolonin vid kusten. Han avser att göra den till en fristad för engelska straffångar och skapa en mönsterkoloni, men bestämmelserna i fribrevet av 1732 respekteras inte. Snart är Georgia en vanlig plantagekonomi med negerslavar och storgodsägare. Den får stor betydelse som gräns för den spanska expansionen från Florida, vilket också var tanken från början.

1734

Europa
En spansk här under don Carlos erövrar Neapel och Sicilien. Prinsen känner sig som italienare och blir mottagen som en befriare.
Vid Rhen kämpar fransmännen med framgång mot den gamle prins Eugen.
En fransk flotta seglar in i Östersjön och gör ett misslyckat försök att undsätta Danzig. Staden kapitulerar till ryssarna den 2 juni. Kung Stanislav flyr till Köningsberg i Preussen. Hans ställning är hopplös, och August av Sachsen blir vald till kung.
De förvirrade alliansförhållandena är typiska för tiden. Kungen av Preussen stöder Stanislav i Polen men i egenskap av tysk furste ställer han trupper till Kejsarens förfogande. Detsamma gör George II – franskvänlig kung av England – i egenskap av kurfurste av Hannover. Ryssland och Frankrike är inte formellt i krig, men fransmännens fartyg angrep ryssarna vid Danzig, och ryska hjälptrupper i kejsarens armé slåss mot fransmännen vid Rhen.
Sverige och Danmark-Norge undertecknar ett försvarsförbund riktat mot Rysslands växand makt i Östersjöområdet.
Ryssland skriver under sitt första riktiga handelsavtal med en främmande makt; Storbritannien.

Polen
August III (1734-1763) tillbringar inte mycket tid i riket. Landet är splittrat av partistrider mellan den reformvänliga, franskorienterade familjen Potocki, och den reaktionära, ryskvänliga familjen Czartoryski.

Centralasien
Efter nederlaget mot eleuterna sluter den kinesiske kejsaren Shih Tsung fred med khanen (Rabdans son) och erkänner honom som självständig härskare över Ili-dalen och Dsungariet.

1735

Notiser
Första bandet av Linnés “Systema naturae” utkommer.
Hadley lägger fram teori om passadvindarna.
Fransmannen Le Sages skälmroman “Gil Blas” utkommer.
Hogarth framträder som sedeskildrare i serier av målningar och stick ( t.ex “The Rake´s Progress”).

Europa
Kriget mattas av medan diplomaterna arbetar. Den 13 november undertecknas preliminärfreden i Wien (formell fred 1738).
Stanislav avsäger sig anspråken på Polens tron och får istället hertigdömet Lothringen, som efter hans död ska tillfalla Frankrike genom hans dotter Maria Leszczynska, Ludvig XV:s drottning. Hertig Franz Stefan av Lothringen (1736 gift med kejsar Karl VI:s dotter och tronföljare Maria Teresia) hålls skadeslös genom ett löfte om storhertigdömet Toscana vars furstehus, ätten Medici, snart väntas dö ut. August III blir erkänd som polsk kung.
Österrike överlämnar Kungariket Bägge Sicilierna (Syditalien+Sicillien) till Filip V:s son, don Carlos, och får istället hertigdömet Parma-Piacenza.
Ryssland förklarar Turkiet krig och går till anfall mot Azov.Den ryske befälhavaren, oldenburgaren Burchard von Münnich, har planer på att erövra balkanhalvön.

Bägge Sicilierna
Karl IV (1735-1759), därefter spansk kung under namnet Karl III. Hans ledande minister blir den antiklerikale Bernardo Tanucci.

Mellersta Östern
Ryssland och Persien sluter förbund mot sin gemensamme fiende, Turkiet, och Ryssland lämnar tillbaka de 1722-1723 annekterade persiska områderna, bl.a. Baku. Nadir Kuli besegrar turkarna vid Baghavand och återtar Tiflis.

Kina
Kien-lung (el Kao Tsung) 1735-1795. Hans 60-åriga regeringstid blir en av KInas mest glansfulla perioder. Genom en rad erövringar blir landet större än någonsin förr.

1736

Notiser
Hermann Boerhave blir förste läkare som systematiskt använder febertermometern.
Franska akademin företar mätningar i Lappland och Peru som bevisar jordens avplattning vid polerna.
Svenska vetenskapsakademin bildas.

Östeuropa
Österrike ger efter för Rysslands påtryckningar, och går med i kriget mot turkarna. Sultanens trupper vinner varenda slag som utkämpas.

Sydeuropa
En tysk äventyrare, baron Neuhof, uppträder på Korsika som “Kung Theodor I”.

Storbritannien
Bröderna John och Charles Wesley reser hem från Georgia och grundar en religiös väckelserörelse; metodismen (“Wesleyan Societies”). Rörelsen är en reaktion mot den allt starkare rationalismen inom det religiösa livet.

Persien
Nadir Kuli utropas till shah (1736-1747) efter lille Abbas III:s död.

Mellersta Östern
Efter Nadir Shahs bestigning sluter Persien fred med Turkiet.

1737

Östeuropa
Ryssarna erövrar Otsjakov av turkarna.

Italien
Ätten Medici dör ut med fursten Gian Gastone, och storhertigdömet Toscana tillfaller Karl VI:s svärson Frans Stefan.

Mellersta Östern
Nadir Shah erövrar Beluchistan

Balkan
18 juli. Den osmanska armén besegrar den österrikiska i slaget vid Banja Luka, vilket sänder en chockvåg genom det kristna Europa.

Kurförstendömet Hannover
I september invigs Georg-August universitet i Göttingen.

England
31 Juli, kronprins Frederick av Wales flyttar ut från engelska hovet till landsbygden, utkastad e.u. Parlamentet måste tvinga kungen att betala ut det årliga apanaget till sin son. 31 Augusti föds Prinsessan Augusta (Augusta Frederica, barnbarn till George II).

Holland
Carl von Linné utger Philosophia ichthyologica, med den första systematiska klassifikationen av fiskar.

Historia

G The Beginning Maddji