Kampanjspel

Inkomster

Detta är lite exempel på inkomster i Mark man kan få från olika tjänster.

Tiggare 2
Diversearbetare 12
Tjänare 14
Yrkesman 20-50
Soldat 25
Underofficer 35
Lärare/Instruktör (FV minst 30), Naturliga färdigheter =FV mark per månad
Lärare (FV minst 20), Lärdomsfärdigheter, =FVx2 mark per månad
Officer 80
Bankir 150
Hovbetjänt 200-450
Det finns mängder av triviala- men statusfyllda! – befattningar på hoven som t.o.m adelsmän innehar. Ludvig XV hade t.ex en hertig som skötte konungens väckning på morgonen. Endast män tjänstgjorde hos herrar.
Hovdam 100-250
Hovdamer hade ofta mindre statusfyllda befattningar än männen. Endast kvinnor tjänstgjorde hos damer.
Vetenskapsman 100-300
Privatlärare, naturliga färdigheter 20-50
Privatlärare, lärdomsfärdigheter 50-125
Medikus 95
Hovpoet 150
Minister 2000

Levnadsomkostnader

De månadsvisa levnadsomkostnaderna (mark) avgörs främst av den sociala klassen, familj, egendom samt position i samhälle.

Löskefolk 5
Underklass 12
Bönder 12
Borgare 15
Överklass 80
Adel 125
Högadel 250

Fattigt x0,5
Varje månad som fattig ger en Adel/överklass -1 Prestige
Normalt x1
Lyxigt x2
Familj x2
Stad x1,5
Egen gård (självhushållning) x0,5

Månadskostnad, Mark
Egen salong 75
Fiskebåt 5
Skepp, Jakt 25
Skepp, Flöjt 60
Skepp, Segelfartyg 150
Skepp, Krigs 500
Häst 2 (0 vid egen gård)
Vagn (underhåll) 1
Torp (underhåll) 3
Gård (underhåll) 10
Lägenhet (stad) 5
Eget stadshus 50
Herrgård 200
Mindre slott (Jakt-/lustslott) 400
Medelstort slott 1200
Anställda (se inkomster ovan)

Penningutlåning

Låg risk
2% ränta, Köpslå dubblar vinsten. Fummel förlorar T10×2% (2-20%) av beloppet.
Hög risk
Slå Köpslå. Diff ger (+-) % förräntning på utlånade beloppet. Fummel så förloras T4×25% (25-100%) av beloppet helt.

Kampanjspel

G The Beginning Maddji