Startkapital

2T10 + social klass + arketyp

Med skapelsepoäng kan man få +20 daler/skapelsepoäng.

Fredlös: -20
Löskefolk: 0
Underklass: 10
Bönder: 20
Borgare: 30
Överklass: 100
Adel: 75
Högadel: 80

Ogärningsman: 10
Vetenskapsman: 30
Yrkesman: 20
Underhållare: 5
Affärsman: 80
Kombattant: 20
Vagabond: 5
Ockultist: 20
Präst: 30
Ämbetsman: 40

Startkapital

G The Beginning Maddji